Hambaravihüvitis Täiskasvanutele

Meie juures võimalik kasutada Tervisekassa poolt pakutavat Hambaravihüvitist täiskasvanule.

Oma hüvitise kasutamise soovist teavita arsti enne visiiti, muidu hüvitis ei rakendu.

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

 • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda raviasutuse hinnakirja alusel.
 • Hüvitatav summa arvestatakse raviarvest maha kohe maksmise hetkel ja patsient ei pea esitama Tervisekassale ühtegi avaldust ega dokumenti.
 • Milliseid hambaravi teenuseid hüvitatakse leiad siit.

Hambaravihüvitise saajad on kõik Tervisekassa kindlustatud:

 1. Täiskasvanud inimesed – õigus saada 60 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest.
 2. Lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad – kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitist  kuni 105 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 12,5% arvest ise.
 3. Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 105 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 12,5% arvest.
 4. Registreeritud töötud – Töötukassas registreeritud töötud saavad hüvitist 105 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 12,5% arvest.
 5. Suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid – õigus saada hüvitist kuni 105 eurot aastas, kusjuures patsient  tasub vähemalt 12,5% arvest ise. Inimesel on õigus  hüvitisele –  kui suurenenud vajadus  hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise või haiguste tagajärjel:
 • Hambakudede või näo- ja lõualuude väärarenguid põhjustavate geneetiliste ja ainevahetushaiguste ravi.
 • Näo-lõualuude piirkonna traumade ja põletike kirurgiline ravi.
 • Meditsiiniline protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud näo-lõualuude piirkonna trauma.
 • Kopsu-, maksa-, südame ja/või neerude, vereloome tüvirakkude siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine.
 • Esimest tüüpi diabeet.
 • Sjögreni sündroom.
 • Huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe kirurgiline ravi.
 •  Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kirurgiline ja/või kiiritusravi

Oluline on tähele panna, millisesse hüvitise sihtgruppi kuulute. Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on Teil õigus saada hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on lapseootel või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 105 eurot aastas. Kui aga teenuse osutamise päeval saab laps üheaastaseks, kehtib emale 60-eurone hüvitis, sest teenuse saamise hetkel ei kuulu ta enam 105-eurose hüvitise sihtgruppi.

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Igal aastal on võimalik hüvitist saada kuni 105 eurot.

Hüvitise näidis: 60€

Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 120 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 60 eurot ja teise 50% hüvitab Tervisekassa. Samal kalendriaastal Tervisekassa teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute raviarve täies ulatuses ise.

Kui Teie raviarve on hüvitatavate teenuste eest näiteks 100 eurot, siis tasub Tervisekassa sellest ära 50 eurot ja Teil jääb maksta ülejäänud 50 eurot. Seega teil on sellel kalendriaastal kasutada veel 10 eurot hambaravihüvitist.

Arvutamine
Hambaravi arve 100 eurot
50% tasub patsient: 50 eurot
50% tasub Tervisekassa: 50 eurot
Hüvitise jääk: 60–50 = 10 eurot hüvitist veel samal aastal

Hüvitise näidis: 105€

Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 120 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning Tervisekassa hüvitab raviarvest 105 eurot. Samal kalendriaastal Tervisekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 80 eurot, siis tasute teie sellest ise 10 eurot ehk 12,5% ja Tervisekassa hüvitab 87,5% ehk 70 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab Tervisekassa raviarvest 35 eurot ja sellega on Teie aastane 105-eurone hüvitis kasutatud.

Arvutamine

Hambaravi arve 80 eurot
12,5% tasub patsient: 10 eurot
87,5% tasub Tervisekassa: 70 eurot
Hüvitise jääk: 105– 70 = 35 eurot hüvitist veel samal aastal