Valmis nata

Dr. Natalja Ertti (endine Tammert)

Natalja Ertti (endine Tammert) tegeleb täiskasvanute, laste hambaravi ja proteetikaga.
  • Ta  lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastal 2007.
  • Lisaks on ta täiendanud ennast nii õpingute ajal kui selle järgselt ja osalenud aktiivselt erialastel koolitus nii Eestis, Soomes, Venemaal, Lätis kui ka Hispaanias.
  • Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Mõned koolitussarjad / koolitused, kus on osaletud:

  • 2022 ” Modern cocept for full ceramic crowns”, Joseph Sabbagh.
  • 2021 ” Essential steps for long-öasting restorations”, dr.Gaivile Pileicikiene.
  • 2021 “Castelluci Endo Day, Arnaldo Castellucci”.
  • 2021 “3 Keys for Non- vital Teeth Longevity”, dr. Gaivile Pileicikiene.
  • 2021 “10 kuldset reeglot perfektse jäljendite võtmiseks”, dr. Gaivile Pileicikiene.
  • 2019 Loengupäev ”Hambatraumad- kaasaegne käsitlus”, dr. Marga Ree.
Keeled

Personal

Valmis nata

Dr. Natalja Ertti (endine Tammert)

PROTEESIMINE, HAMBA EEMALDAMINE, LASTE JA TÄISKASVANUTE HAMBARAVI, JUURERAVI JA ESTEETIKA

Dianna valmis

Dr. Dianna Dolgopolova

LASTE JA TÄISKASVANUTE HAMBARAVI

Maie valmis

Dr. Maie Matšenas

TÄISKASVANUTE HAMBARAVI, IMPLANTOLOOGIA, KIRURGIA

Marit valmis

Marit Hiis

ADMINISTRAATOR